Tid: tisdag 26 sep 04:13

OK Alehof - Kvantumserien 2021

Resultat för Pojkar 8-9 (1.5km)

Deltävling 1 (tis 5 okt)
PlacNamnKlubbTid3 bästa medeltid3 bästa totaltid
Anton LindellOK Alehof7,12 7,23 22,10 
Viktor SunessonOK Alehof7,13 7,19 21,59 
Anton SandebergOK Alehof7,19 7,05 21,15 
Jakob AnderssonOK Alehof7,33 7,26 22,20 
Nils FrickTrollhättans SK8,17   
Leo Mikacic NordströmKlubblös8,33 7,47 23,22 
Edvin WalmuOK Alehof8,50 8,54 26,42 
Axel LöfgrenOK Alehof8,51 7,54 23,44 
Calle BergdahlOK Alehof9,17 9,08 27,26 
10 Eddie KusmarkOK Alehof9,18 9,05 27,17 
11 Jack WerderAhlafors IF9,36 9,47 29,22 
 Nils FrickOK Alehof 8,35 25,46 
 Theo MöllerNödinge SK 7,23 22,09 
 Lukas KindbladNödinge SK   
 Otis ?Ace Coaching   
 Gustav FägerlindNol 9,19 27,59 
 Oskar FrickOK Alehof   
 Viktor PeterssonBohus IF Friidrott 7,04 21,13 
 Viktor ZachrissonOK Alehof 6,52 20,38 

Deltävling 2 (tis 12 okt)
PlacNamnKlubbTid3 bästa medeltid3 bästa totaltid
Viktor ZachrissonOK Alehof6,58 6,52 20,38 
Theo MöllerNödinge SK7,00 7,23 22,09 
Viktor PeterssonBohus IF Friidrott7,08 7,04 21,13 
Anton SandebergOK Alehof7,13 7,05 21,15 
Anton LindellOK Alehof7,20 7,23 22,10 
Viktor SunessonOK Alehof7,23 7,19 21,59 
Lukas KindbladNödinge SK7,30   
Leo Mikacic NordströmKlubblös7,36 7,47 23,22 
Jakob AnderssonOK Alehof7,55 7,26 22,20 
10 Axel LöfgrenOK Alehof8,07 7,54 23,44 
11 Nils FrickOK Alehof8,37 8,35 25,46 
12 Edvin WalmuOK Alehof8,46 8,54 26,42 
13 Calle BergdahlOK Alehof9,08 9,08 27,26 
14 Eddie KusmarkOK Alehof9,09 9,05 27,17 
15 Gustav FägerlindNol9,12 9,19 27,59 
16 Jack WerderAhlafors IF10,07 9,47 29,22 
 Oskar FrickOK Alehof   
 Nils FrickTrollhättans SK   
 Otis ?Ace Coaching   

Deltävling 3 (tis 19 okt)
PlacNamnKlubbTid3 bästa medeltid3 bästa totaltid
Viktor ZachrissonOK Alehof6,49 6,52 20,38 
Anton SandebergOK Alehof7,03 7,05 21,15 
Viktor PeterssonBohus IF Friidrott7,05 7,04 21,13 
Viktor SunessonOK Alehof7,25 7,19 21,59 
Jakob AnderssonOK Alehof7,30 7,26 22,20 
Anton LindellOK Alehof7,42 7,23 22,10 
Leo Mikacic NordströmKlubblös7,46 7,47 23,22 
Axel LöfgrenOK Alehof7,51 7,54 23,44 
Nils FrickOK Alehof8,17 8,35 25,46 
10 Calle BergdahlOK Alehof9,01 9,08 27,26 
11 Edvin WalmuOK Alehof9,06 8,54 26,42 
12 Gustav FägerlindNol9,25 9,19 27,59 
13 Eddie KusmarkOK Alehof9,54 9,05 27,17 
14 Jack WerderAhlafors IF9,59 9,47 29,22 
15 Oskar FrickOK Alehof10,12   
 Nils FrickTrollhättans SK   
 Lukas KindbladNödinge SK   
 Theo MöllerNödinge SK 7,23 22,09 
 Otis ?Ace Coaching   

Deltävling 4 (tis 26 okt)
PlacNamnKlubbTid3 bästa medeltid3 bästa totaltid
Viktor ZachrissonOK Alehof6,51 6,52 20,38 
Viktor PeterssonBohus IF Friidrott7,05 7,04 21,13 
Anton SandebergOK Alehof7,07 7,05 21,15 
Theo MöllerNödinge SK7,15 7,23 22,09 
Jakob AnderssonOK Alehof7,17 7,26 22,20 
Viktor SunessonOK Alehof7,28 7,19 21,59 
Axel LöfgrenOK Alehof8,00 7,54 23,44 
Leo Mikacic NordströmKlubblös8,00 7,47 23,22 
Nils FrickOK Alehof8,52 8,35 25,46 
10 Gustav FägerlindNol9,22 9,19 27,59 
11 Eddie KusmarkOK Alehof9,34 9,05 27,17 
12 Jack WerderAhlafors IF10,18 9,47 29,22 
 Lukas KindbladNödinge SK   
 Otis ?Ace Coaching   
 Oskar FrickOK Alehof   
 Edvin WalmuOK Alehof 8,54 26,42 
 Calle BergdahlOK Alehof 9,08 27,26 
 Nils FrickTrollhättans SK   
 Anton LindellOK Alehof 7,23 22,10 

Deltävling 5 (tis 2 nov)
PlacNamnKlubbTid3 bästa medeltid3 bästa totaltid
Viktor PeterssonBohus IF Friidrott7,23 7,04 21,13 
Anton LindellOK Alehof7,38 7,23 22,10 
Axel LöfgrenOK Alehof7,53 7,54 23,44 
Gustav FägerlindNol9,32 9,19 27,59 
Eddie KusmarkOK Alehof9,53 9,05 27,17 
Otis ?Ace Coaching9,55   
Jack WerderAhlafors IF11,18 9,47 29,22 
 Calle BergdahlOK Alehof 9,08 27,26 
 Viktor SunessonOK Alehof 7,19 21,59 
 Edvin WalmuOK Alehof 8,54 26,42 
 Oskar FrickOK Alehof   
 Nils FrickTrollhättans SK   
 Anton SandebergOK Alehof 7,05 21,15 
 Jakob AnderssonOK Alehof 7,26 22,20 
 Lukas KindbladNödinge SK   
 Theo MöllerNödinge SK 7,23 22,09 
 Nils FrickOK Alehof 8,35 25,46 
 Leo Mikacic NordströmKlubblös 7,47 23,22 
 Viktor ZachrissonOK Alehof 6,52 20,38 

Deltävling 6 (tis 9 nov)
PlacNamnKlubbTid3 bästa medeltid3 bästa totaltid
Viktor PeterssonBohus IF Friidrott7,03 7,04 21,13 
Anton SandebergOK Alehof7,05 7,05 21,15 
Viktor SunessonOK Alehof7,23 7,19 21,59 
Jakob AnderssonOK Alehof7,44 7,26 22,20 
Theo MöllerNödinge SK7,54 7,23 22,09 
Anton LindellOK Alehof7,55 7,23 22,10 
Lukas KindbladNödinge SK7,59   
Axel LöfgrenOK Alehof8,02 7,54 23,44 
Eddie KusmarkOK Alehof8,50 9,05 27,17 
10 Edvin WalmuOK Alehof9,29 8,54 26,42 
11 Gustav FägerlindNol9,32 9,19 27,59 
12 Jack WerderAhlafors IF9,47 9,47 29,22 
 Nils FrickOK Alehof 8,35 25,46 
 Otis ?Ace Coaching   
 Oskar FrickOK Alehof   
 Calle BergdahlOK Alehof 9,08 27,26 
 Leo Mikacic NordströmKlubblös 7,47 23,22 
 Nils FrickTrollhättans SK   
 Viktor ZachrissonOK Alehof 6,52 20,38 

Tillbaka